Büyük Veri Temelleri -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 18 Saat (3 Gün)

Eğitim İçeriği;

Büyük verilerin ortak tanımları ve her birinin sonuçları

Büyük verilerin temel özellikleri ve boyutun neden ilk beşte yer almadığı

“Yapılandırılmamış” verilerde bulunabilecek yapılar

Büyük veri kaynağı türleri—akış verileri, sosyal veriler, sensör verileri vb.

Büyük veriler için fırsatlara ve yaygın uygulamalara değer verin

Mimarileri, kuruluşları ve kültürleri büyük verileri dahil edecek şekilde uyarlarken dikkate alınması gereken noktalar

Büyük veri süreçlerinin, araçlarının ve teknolojilerinin kapsamı