COBIT 5 Foundation Eğitimi -

Hızlı Başvuru


Eğitim İçeriği

BT Yönetişim ve Yönetim Sorunları

COBIT 5: Çerçeve ve İlkeler

COBIT 5: Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması

COBIT 5 : Enablers

COBIT 5 : Süreçleri Etkinleştirme

Yönetişim ve Yönetim

Süreç Yeterlik Değerlendirmenleri