Enterprise Architect -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 30 Saat (5 Gün)

Ön Koşul: UML

Eğitim İçeriği

UML Diyagramlarının Üzerinden Geçiş

Enterprise Architect Model Mimarisi

Enterprise Architect Genel Proje Yaklaşımı

İş İsterlerinin Analizi ve Modellenmesi

Mind Mapping Kullanımı

Use Case Diyagramları

Seneryo ve Aktör kavramları

Sınıf (Class) Diyagramları ve İlişkiler

Nesne Diyagramları

Paket Diyagramları

Dinamik ve Statik İlişkiler

Sequence Diyagramları

Communication Diyagramları (Colaboration)

State (Durum) Diyagramları

State Machine Kavramı

Aktivite Diyagramları

Component Diyagramları

Deployment Diyagramları

UML 2.0 Yenilikleri

Composite Structure Diyagramları

Timing Diyagramları

Interaction Overview Diyagramları

EA ile Takım Çalışması Yapma

EA ile Dökümantasyon

Project Audit