İleri Yazılım Geliştirme Eğitimi - C# .NET -

Hızlı Başvuru


 

AÇIKLAMALAR

 

C#.NET uygulama geliştirme platformu, birçok yazılım problemine çözüm olarak kullanabilecek kütüphane ve tekniği bir araya getirmektedir. Bu eğitimde, bu ileri düzey kavramları, örnekler ile inceliyoruz. Bu sayede, .NET geliştiricisinin konu hakkındaki uzmanlığını arttırmayı hedefliyoruz.

EĞİTİMDEN KAZANIMLAR

 

C# programlama dili ve .NET platformunun ileri seviye konularını kavrayabilecek ve uygulayabileceksiniz.

 

Types

Enum

Interface

Anonymous Types

 

Generics

Generic Types

Constrains

Generic Methods

Variance

 
 
 
 

Collections

List

IE Numarable, IE Numarator

Dictionary

FIFO & LIFO

Concurrent Collection

Tuples

 

Object Lifetime

Garbage Collection

Destructor and Finalization

IDisposable

 
 
 
 
 
 

Exception Handling

Delegates – Lambdas - Events

Adnavced C#

Indexer Methods

Operator Overloading

Custom Type Conversions

Anonymous Types

 

Dynamic Type ve DLR

Dynamic Anahtar Kelimesi

Dynamic Lang. Run-Time (DLR)

 

App Domains

Multithreading, Parallel and Asnyc Programming

 
 
 
 
 
 

 

Kimler Katılabilir

 
 
 
 
 

İş Alanları

 
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Eğitimler

 
 
 
 
 
 
 

 

Eğitim Süresi

3 Hafta

Planlama

Hafta içi
10:00 - 16:00
Hafta sonu
09:00 - 13:30 / 14:00 - 18:30

Sertifika/Raporlar

IMPRESS Akademi
Kullanıcı Sertifikası
Danışman Referans Mektubu