MDX(Multi Dimansional eXpression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 18 Saat (3 Gün)

Ön Koşul: OLAP Temel Kavramlarını Anlamak, Temel SQL Bilgisi

 

Eğitim İçeriği

Veri Ambarı ve OLAP kavramı

MDX nesnelerini Anlama

MDX İfadelerini Kullanma

OLAP Küplerinden Değer Alma

Basit MDX Sorguları Oluşturmak

Set ifadelerini Oluşturmak ve Yönetmek

Gruplamalı Fonksiyonları Kullanmak

MDX Sorguları ile Örnek Uygulama

Hesaplamalı Hücereleri Kullanmak

SQL Server 2008 BI Development Studio

NET ile Analiz Servisi Veri Küplerine Erişmek ve İşlem Yapmak