Microsoft ( Exchange- AD) -

Hızlı Başvuru


Active Directory Domain Services (AD DS) Giriş

Active Directory Yönetimi

DHCP Rolünün Kurulum ve Konfigürasyonu

DNS Rolünün Kurulum ve Konfigürasyonu

Group Policy’yi Uygulamak

Active Directory Site and Services Yönetimi

Active Directory Certificate Services

Active Directory Rights Management Services

Active Directory Federation Services

Exchange Server 2016 SP1 Kurulumu

Alıcıların Yönetimi

Client Bağlantılarının Konfigürasyonu