SQL Server 2016 ile İş Zekası Uygulamaları -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 30 Saat (5 Gün)

 

Veri Ambarı Tasarlamak

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

SQL Server Analiz Servisleri ve İş Zekası

MDX(Multi Dimansional eXpression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak

SQL Server Reporting Services ile Raporlama