Temel Yazılım Geliştirme Eğitimi - C# .Net -

Hızlı Başvuru


 

AÇIKLAMALAR

C#.NET Programlama eğitimde, C# dilinin ve .NET platformunun en temel kavramlarından başlayarak adım adım ilerleyerek C# dilini her yönüyle ele alacağız. Eğitim boyunca evrensel programcılığın temel kavramlarını Visual Studio 2017 ortamında hayata dair kod örnekleriyle geliştireceğiz.

EĞİTİMDEN KAZANIMLAR

Tüm yazılım dillerinde bulunan evrensel kavramları öğreneceksiniz.

Programlamanın mantığını kavrayacaksınız.

Algoritma oluşturmayı, oluşturduğunuz algoritmayı kodlamayı öğreneceksiniz.

 

C# Programlama Dili ve .NET Platformu

CLR ve IL
JIT Kavramı
.NET'de Assembly kavramı
 

Microsoft Visual Studio Arayüzü

Tema ve Şablon Seçimi
Pencereleri Kullanma
Kod Geliştirme Ortamını Özelleştirme ve Bazı İpuçları
 

C# Söz Dizimi ve Temel Kavramlar

Referans Yapısı
using Anahtar Sözcüğü ve namespace
Scope Kavramı
İlk Uygulama
 

Windows Form Application Temelleri

Form Arayüzü
ToolBox ve Kontrol Kullanımı
Kontrol Özellikleri
Kontrol Olayları
Kontrol Metotları
 

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama Söz Dizimi.
Primitive (ilkel) Veri Tipleri
Object Tipi ve Bellek Yönetimi
Tipler Arası Dönüşüm
Implicit (dolaylı) ve explicit (doğrudan) Dönüşüm
Boxing ve Unboxing
Convert Sınıfı 
Aritmetik Operatörler
Birleşik Operatörler

Hatalar ve Hataların Giderilmesi

Exception Yapısı
Try Catch Bloğu
Finally Bloğu  
 

Karar Yapıları

Koşullu İfadeler ve If Deyimi
Mantıksal Önerme
Mantıksal Operatörler
Bağlantılı Koşullandırma (else if)
VE ya da VEYA Birleşik Önermeleri
switch - case Deyimi
ternary Operatörler (? - ??)
 

Diziler - Koleksiyonlar - Generic List

Dizi Tanımlama
Index Kavramı
ArrayList ile Temel Koleksiyonlar
List<> Kullanımı ve Avantajları

Döngüler

for Döngüsü
continue ve break Anahtar Kelimeleri
while Döngüsü
do while Döngüsü
foreach Döngüsü
 

Metodlar

Metot Tipleri
Metot İmzası
Metot Parametre Tipleri (out, ref, param)
Overloading
Recursive Metotlar  
String, Math, DateTime Metodları
string Tipi ve Metotları
Math Sınıfı ve Metotları
DateTime Sınıfı ve Metotları 

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne ve class İlişkisi
Özellik ve Metot Kavramları
Erişim Belirteçleri - Access Modifiers (private, public)
Constructor   
Kalıtım (Inheritance)
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Soyut (Abstract) class
Interface
Bazı Hazır Interface Kullanımları

 

Kimler Katılabilir

 
 
 
 
 

İş Alanları

 
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Eğitimler

 
 
 
 
 

 

 

Eğitim Süresi

3 Hafta

Planlama

Hafta içi
10:00 - 17:00
Hafta sonu
10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Sertifika/Raporlar

IMPRESS Akademi
Kullanıcı Sertifikası
Danışman Referans Mektubu