Uçtan Uca Kurumsal Uygulama Entegrasyonu -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 18 Saat (3 Gün)

Eğitim İçeriği;

Giriş ve Temel Kavramlar

Kurumsal Uygulama Mimarisi

Kurumsal Uygulama Bileşenleri

Entegrasyonun Önemi

Servis Yönelimli Mimari ve Entegrasyon Perspektifi

Uygulama Entegrasyonnda Fonksiyon Çağırma

Uygulama Entegrasyonnda Veri Taşıma

Veri Taşıma Seçenekleri

Veri Format Seçenekleri

Uygulama Entegrasyonu Tipleri

Web Servisleri İle Uygulama Entegrasyonu

Dosya Paylaşımı İle Uygulama Entegrasyonu

Kuyruk Yapıları İle Uygulama Entegrasyonu

Prosedür Çağrısı İle Uygulama Entegrasyonu

Doğrudan Veritabanı İşleme İle Uygulama Entegrasyonu

Kurum İçi Uygulama Entegrasyonu

Kurum Dışı Uygulama Entegrasyonu

Senkron Entegrasyon

Asenkron Entegrasyon

Uygulama Entegrasyonu Gereksinimlerinin Analizi

Uygulama Entegrasyonunun Tasarımı

Uygulama Entegrasyonunun Geliştirme

Uygulama Entegrasyonunun Testi

Uygulama Entegrasyonunun Kabulü

Uygulama Entegrasyonunun Pilot Geçişi

Uygulama Entegrasyonunun Kurulumu

Uygulama Entegrasyonu ve Güvenlik Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Performans Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Güvenilirlik Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Taşıma Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Bakım Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Tekrar Kullanılabilirlik Problemleri

Uygulama Entegrasyonu ve Dil ve Karakter Seti Problemleri

Uygulama Entegrasyon Desenleri

Uygulama Entegrasyonu Platformları