Uçtan Uca Uygulamalı İş & Sistem Analizi -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 30 Saat (5 Gün)

Giriş ve Tanışma

Eğitim Öncesi Durum Değerlendirme Sınavı

Analistin Misyonunu Anlamak

Analistler İçin Temel Kavramlar

Mükemmel Analistin Anatomisi -Beceriler

Mükemmel Analistin Anatomisi -Temel Bilgiler

Mükemmel Analistin Anatomisi -Sık Yapılan Analist Hataları

Analistlerin Bilmesi Gereken Temel Teknoloji Bilgileri

Gereksinim Analizi Çalışmalarının Genel Sürecini Tanımak

Uçtan Uca Analiz Teknikleri

Adım 1. Talebin Anlaşılması

Adım 2. Analiz Stratejisinin Belirlenmesi ve Planlama

Adım 3. Kapsam Belirleme ve Kapsam Mutabakatı

Adım 4. İş Analizi

Adım 5. Gereksinim Analizi ve Fonksiyonel Çözüm Tasarımı

Analistler için Entegrasyon Analizi ve Modellemesi

Adım 6. Analiz Çalışmasının Sonlandırılması

Analistler için Diğer Modelleme Teknikleri

Gereksinim Yönetimi

Veri Analizi

Uçtan Uca Analiz Çalışması –Uygulama

Eğitim Sonrası Durum Değerlendirme Sınavı