UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 12 Saat (2 Gün)

Ön koşul: Temel OOP(NYP) Bilgisi

Görsel Modelleme ve UML tarihçesi

Temel OOP Terimlerinin Anlaşılması

Tasarım ve Analiz kavramları

UML Çizim Araçları

Use Case Diyagramları

Senaryo ve Aktör kavramları

Sınıf (Class) Diyagramları ve İlişkiler

Nesne Diyagramları

Paket Diyagramları

Dinamik ve Statik İlişkiler

Sequence Diyagramları

Communication Diyagramları (Colaboration)

State (Durum) Diyagramları

State Machine Kavramı

Aktivite Diyagramları

Component Diyagramları

Deployment Diyagramları

UML Yenilikleri

Composite Structure Diyagramları

Timing Diyagramları

Interaction Overview Diyagramları