Uygulamalı Maliyet Uzmanlığı Eğitimi -

Hızlı Başvuru


Genel

SAP Business One FI ve CO, işletme yönetiminin işletmeyi kontrol etmek için ihtiyaç duyduğu verilerin sınıflandırılarak yönetimsel karar mekanizmalarına destek sağlayan Maliyet Muhasebesi ve kontrolüdür. Bir işletmedeki tüm süreçlerin organize olmasını kontrol edilmesine olanak sağlar. 

Bu eğitimde raporlamanın dışında uygulamanın temeli olan planlama kısmı ile gerçekleştirilen maliyet kısmının karşılaştırmalı olarak analiz edilerek iş akışlarını kontrol etme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Ana Başlıkları

  • Genel Giderler Yönetimi
  • Masraf Çeşitleri, Masraf Yerleri, İç Siparişler
  • Genel Giderler Yönetiminin Dönemsel Kayıtları, Masraf, Aktivite ve Fiyat Planlaması
  • Planlı Maliyetler
  • Kar Merkezi Ana Verisi ve Ana Veri Tayini (Yeni Defteri Kebir’de)
  • Kar Merkezlerinde Fiili Kayıtlar (Yeni Defteri Kebir’de)
  • Kar Merkezi Planlaması (Yeni Defteri Kebir’de)
  • Raporlama
  • Vaka Çalışması: Bir iş senaryosunun uygulanması

*Eğitimler SAP Business One sistemi - SAP B1 üzerinde en yeni müfredat içeriği ile sunulmaktadır.

Eğitim Süresi

4 Hafta

Planlama

Hafta sonu
09:00 - 13:30 / 14:00 - 18:30

Sertifika/Raporlar

Pakuagram Kişilik Envanteri
Yetkinlik Analizi - Kişilik Analizi
iMPRESS Akademi - Kullanıcı Sertifikası
Danışman Referans MektubuMaliyet bölümlerinde kariyer planlaması yapmak isteyen muhasebe uzmanları eğitimlere katılabilir. Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimler, temelden başlayarak ilerlerler. Muhasebe kullanıcı bilgisi olan katılımcılarımız doğrudan uygulamalı eğitimlerine katılabilirler.

*Muhasebe bilgisi olmayan katılımcılarımız ise 40 Saatlik bir eğitimden sonra Uygulamalı eğitime katılabilirler.

Eğitim alan katılımcılarımız, Firmaların maliyet bölümlerinde, her türlü pozisyonda çalışabilirler.

Maliyet Uzmanı
Maliyet Şefi
Maliyet Elemanı
Maliyet Müdürü