Windows Communication Foundation (WCF) -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 24 Saat (4 Gün)

Ön koşul: Temel.NET ve C# Bilgisi

SOA Mimarisine Giriş

Contract Tasarımı ve Data Contracts

Servis Nesnelerini Yönetmek

Servis Operasyonları

Servis Hata Yönetimi

Transactions (Harekete Yönetimi)

Queued Services, MSMQ vs

Güvenlik