Windows Presentation Foundation (WPF) -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 24 Saat (4 Gün)

Ön koşul: Temel Programlama ve Winform Bilgisi

Eğitim İçeriği

WPF Mimarisi

Win API’den WPF’e Geçiş

XAML, BAML Yapısı

WPF Application Nesnesi

WPF ile Yeni Konseptler

Form Tasarım Araçlarına Giriş (Expression Blend)

Event Bubbling, Tunneling

WPF Komut Yapısı, Layout ve Panel Yapıları

Windows vs Page Yapısı

WPF İçerik Modeli (Content Model)

XBAP Çalışma Modeli

WPF Binding,

Data Binding, Data Template, Data View

List, Tree, Toolbar ve Menuler

Custom Element

Gömülü Kaynaklar (Embedded Resource )

Stil ve Şablon Yapıları

Winform Entegrasyonu

Document Nesneleri ile çalışma (Fixed ve Flow Document)

WPF’in Grafik ve Multimadia Özellikleri (2d, 3d Images, Video)

Composite Application Guidance for WPF

Expression Design ürününün kullanımı