Yazılım Geliştirme Eğitimi - C# .NET -

Hızlı Başvuru


AÇIKLAMALAR

 
Microsoft yazılım geliştirme teknolojileri, .NET framework çatısı altında toplanmaktadır. Microsoft.NET platformunun resmi programlama dili ise C# programlama dilidir. Bu eğitimde, C# dilinin (ve .NET platformunun) en temel kavramlarından başlayarak adım adım ilerleyecek ve ileri konulara dek C# dilini her yönüyle ele alacağız. Eğitim boyunca Visual Studio 2017 ortamında kod örnekleri geliştireceğiz.

EĞİTİMDEN KAZANIMLAR

 

Bu eğitimi tamamladıktan sonra, C#.NET programlama diline tam anlamıyla hakim olacaksınız.

 

C# Programlama Dili ve .NET Platformu

CLR ve IL
JIT Kavramı
.NET'de Assembly kavramı
 

Microsoft Visual Studio Arayüzü

Tema ve Şablon Seçimi
Pencereleri Kullanma
Kod Geliştirme Ortamını Özelleştirme ve Bazı İpuçları
 

C# Söz Dizimi ve Temel Kavramlar

Referans Yapısı
using Anahtar Sözcüğü ve namespace
Scope Kavramı
İlk Uygulama
 

Windows Form Application Temelleri

Form Arayüzü
ToolBox ve Kontrol Kullanımı
Kontrol Özellikleri
Kontrol Olayları
Kontrol Metotları
 

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama Söz Dizimi.
Primitive (ilkel) Veri Tipleri
Object Tipi ve Bellek Yönetimi
Tipler Arası Dönüşüm
Implicit (dolaylı) ve explicit (doğrudan) Dönüşüm
Boxing ve Unboxing
Convert Sınıfı 
Aritmetik Operatörler
Birleşik Operatörler

Hatalar ve Hataların Giderilmesi

Exception Yapısı
Try Catch Bloğu
Finally Bloğu  
 

Karar Yapıları

Koşullu İfadeler ve If Deyimi
Mantıksal Önerme
Mantıksal Operatörler
Bağlantılı Koşullandırma (else if)
VE ya da VEYA Birleşik Önermeleri
switch - case Deyimi
ternary Operatörler (? - ??)
 

Diziler - Koleksiyonlar - Generic List

Dizi Tanımlama
Index Kavramı
ArrayList ile Temel Koleksiyonlar
List<> Kullanımı ve Avantajları

Döngüler

for Döngüsü
continue ve break Anahtar Kelimeleri
while Döngüsü
do while Döngüsü
foreach Döngüsü
 

Metodlar

Metot Tipleri
Metot İmzası
Metot Parametre Tipleri (out, ref, param)
Overloading
Recursive Metotlar  
String, Math, DateTime Metodları
string Tipi ve Metotları
Math Sınıfı ve Metotları
DateTime Sınıfı ve Metotları 

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne ve class İlişkisi
Özellik ve Metot Kavramları
Erişim Belirteçleri - Access Modifiers (private, public)
Constructor   
Kalıtım (Inheritance)
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Soyut (Abstract) class
Interface
Bazı Hazır Interface Kullanımları

 

Gelişmiş C# Dil Yapıları

 

Delegate kavramı ve delegate oluşturma
Delegate Çağrıları
Lambda Operatörü
Func<> ve Action<>
Event Mekanizması
EventArgs Sınıfı
Extension Metotlar
var Anahtar Kelimesi
Nesne Oluşturucu (object intializer)
Yazım Kolaylıkları
Anonim Tipler
Anonim Metotlar

  LINQ  

 

Linq to Collection

 

C# ile DB İşlemleri

 

Entity Framework
LINQ to EF
CRUD İşlemleri

 

 

 

 

Kimler Katılabilir

 
 
 
 
 

İş Alanları

 
 
 
 
 

Tavsiye Edilen Eğitimler

 
 
 
 
 

 

Eğitim Süresi

4 - 7 Hafta

Planlama

Hafta içi
10:00 - 16:00
Hafta sonu
09:00 - 13:30 / 14:30 - 19:00

Sertifika/Raporlar

IMPRESS Akademi
Kullanıcı Sertifikası
Danışman Referans Mektubu