Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Dokümantasyon -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 24 Saat (4 Gün)

Eğitim İçeriği

Giriş ve Temel Kavramlar

Ürün Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Dokümantasyona İlişkin Problemler

Dokümantasyonun Amacı

Dokümantasyonun Kapsamı

Dokümantasyonun Seviyesi

Müşteriye / Kullanıcılara Yönelik Dokümantasyon

Proje Yöneticilerine Yönelik Dokümantasyon

Yazılımcılara Yönelik Dokümantasyon

Analistlere Yönelik Dokümantasyon

Test Uzmanlarına Yönelik Dokümantasyon

Sistem Uzmanlarına Yönelik Dokümantasyon

Taleplerin Dokümantasyonu

Sistemlerin Dokümantasyonu

Problem/Hataların Dokümantasyonu

Riskerlin Dokümantasyonu

İş Analizi Dokümantasyonu

Sistem Analizi Dokümantasyonu

Gereksinim Analizi Dokümantasyonu

Fark Analizi Dokümantasyonu

Kavramsal / Fonksiyonel Çözüm Tasarımı Dokümantasyonu

Teknik Çözüm Tasarım Dokümantasyonu

Yazılım Geliştirme Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Alfa Test Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Beta Test Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Pilot Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Kurulum Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Bakım Süreci ve Dokümantasyon Gereksinimi

Eğitim Sunumları ve Rehberler

Waterfall Metodolojide Dokümantasyon

Çevik Metodolojide Dokümantasyon