Yazılım Projelerinin Yönetimi -

Hızlı Başvuru


Eğitim süresi: 24 Saat (4 Gün)

Ön koşul: İş Deneyimi

 

Eğitim İçeriği

Genel Yönetim kavramları

Proje, Program ve Portföy Yönetimi kavramlar

Yanlış bilinenen ve varsayımı yapılan bilgiler hakkında açıklamalar

BT projelerinde uygulanan anti-pattern’lar

Bir BT projesinde, proje yönetiminde geçilen Başlatılma / Planlama / Gerçekleme / İzleme ve Kontrol Etme / Kapanış evreleri ile tanışıp, bu evrelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bunların proje çıktısına etkileri.

Baştan sona sistem geliştirme yaşam döngüsünün tüm adımlarını - Gereksinimlerin Toplanması, Gereksinimlerin Analizi, Fonksiyonel Tasarım, Teknik Tasarım Geliştirme, Fonksiyonel Test, Teknik Test, Dokümantasyon, Eğitim, Kullanıcı Kabul Testi, Canlıya Alma ve her adımda proje yönetimi perspektifinden dikkat edilmesi gereken unsurlar

Scrum, XP, RUP, MFS, PRINCE 2 gibi Alternatif sistem geliştirme metodolojileri ve bunların farkları, fayda ve eksiklikleri.

Sistem gereksinimlerinin toplanması sırasında oluşan eksikliklerin giderilmesi .

Sistem geliştirme sırasında çıkabilecek risklerin önceden saptanıp gereksi önleyici ve düzeltici faaliyetlerin nasıl alınabileceği.

Riskler dışıda oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi.

Sistem geliştirme sırasında ve sonrasınde verilecek destek için proje dahilinde dikkat edilmesi gereken konular.

Canlı sisteme destek verirken yönetilmesi gereken önemli noktalar

Yazılım sistemlerinde yeni sürüm çıkarıldığında yada planlandığında önceki sürümler ile aralarında dikkat ve kontrol edilmesi gereken noktalar ve bunların yönetilmesi ile ilgili teknikler.